Products & Services

บริการรับออกแบบและติดตั้ง

หญ้าเทียมตกแต่ง

รับติดตั้งหญ้าเทียมเหมือนธรรมชาติสำหรับแต่งสวน ความสูงที่หมาะสม ระหว่าง 20 - 40 มม. ราคาหญ้าเทียมขึ้นอยู่กับความหนาแน่น จำนวนฝีเข็มและเกรดเส้นใยหญ้า (Dtex) ปัจจัยอื่นๆ ซี่งมีผลต่อความทนทานของวัสดุ ทั้งนี้การเตรียมพื้นผิวหน้างานก็เป็นสิ่งสำคัญ บริษัทฯ มีทีมช่าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

หญ้าเทียมตกแต่ง

หญ้าเทียม Nicho Truf

ไนโช มีหญ้าเทียม สนามฟุตซอลสูง 50 - 60 มม หญ้าเทียมตกแต่งสูง 10- 40 มม เลือกแหล่งผลิตเส้นใยจากเนเธอร์แลนด์ จีน ตะวันออกกลาง มีแกนและไม่มีแกน มีหนังสือรับรอง FIFA 2 stars (FIFA Quality Pro) และ FIFA Preferred Producer มีความแข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ ใช้งานได้ยาวนาน และรับประกันหลังการติดตั้ง

หญ้าเทียม Nicho L20-1

หญ้าเทียม Nicho L20-1

 • ความสูง 20 มม.
 • หญ้าสีเขียวล้วน
 • พื้นหลังหนา 2 ชั้น
 • เคลือบป้องกันแสงUV ทนแดดทนฝน
 • ไม่มีโลหะหนักปลอดภัยต่อเด็กและสิ่งแวดล้อม
หญ้าเทียม Nicho L20-2

หญ้าเทียม Nicho L20-2

 • ความสูง 20 มม.
 • หญ้าเสมือนธรรมชาติแซมหญ้าตาย
 • พื้นหลังหนา 2 ชั้น
 • เคลือบป้องกันแสงUV ทนแดดทนฝน
 • ไม่มีโลหะหนักปลอดภัยต่อเด็กและสิ่งแวดล้อม
หญ้าเทียม Nicho L25-2

หญ้าเทียม Nicho L25-2

 • ความสูง 25 มม.
 • หญ้าเสมือนธรรมชาติแซมหญ้าตาย
 • พื้นหลังหนา 2 ชั้น
 • เคลือบป้องกันแสงUV ทนแดดทนฝน
 • ไม่มีโลหะหนักปลอดภัยต่อเด็กและสิ่งแวดล้อม
หญ้าเทียม Nicho L30-2

หญ้าเทียม Nicho L30-2

 • ความสูง 30 มม.
 • หญ้าเสมือนธรรมชาติแซมหญ้าตาย
 • พื้นหลังหนา 2 ชั้น
 • เคลือบป้องกันแสงUV ทนแดดทนฝน
 • ไม่มีโลหะหนักปลอดภัยต่อเด็กและสิ่งแวดล้อม
หญ้าเทียม Nicho L35-2

หญ้าเทียม Nicho L35-2

 • ความสูง 35 มม.
 • หญ้าเสมือนธรรมชาติแซมหญ้าตาย
 • พื้นหลังหนา 2 ชั้น
 • เคลือบป้องกันแสงUV ทนแดดทนฝน
 • ไม่มีโลหะหนักปลอดภัยต่อเด็กและสิ่งแวดล้อม
หญ้าเทียม Nicho L40-2

หญ้าเทียม Nicho L40-2

 • ความสูง 40 มม.
 • หญ้าเสมือนธรรมชาติแซมหญ้าตาย
 • พื้นหลังหนา 2 ชั้น
 • เคลือบป้องกันแสงUV ทนแดดทนฝน
 • ไม่มีโลหะหนักปลอดภัยต่อเด็กและสิ่งแวดล้อม
หญ้าเทียมกอล์ฟ Nicho G10-1

หญ้าเทียมกอล์ฟ Nicho G10-1

 • ความสูง 10 มม.
 • หญ้าเสมือนธรรมชาติแซมหญ้าตาย
 • พื้นหลังหนา 2 ชั้น
 • เคลือบป้องกันแสงUV ทนแดดทนฝน
 • ไม่มีโลหะหนักปลอดภัยต่อเด็กและสิ่งแวดล้อม
หญ้าเทียม Nicho Q20-2

หญ้าเทียม Nicho Q20-2

 • หญ้าหนาแน่นสูง
 • ความสูง 20 มม.
 • หญ้าเสมือนธรรมชาติแซมหญ้าตาย
 • เคลือบป้องกันแสงUV ทนแดดทนฝน
 • ไม่มีโลหะหนักปลอดภัยต่อเด็กและสิ่งแวดล้อม
หญ้าเทียม Nicho Q30-2

หญ้าเทียม Nicho Q30-2

 • หญ้าหนาแน่นสูง
 • ความสูง 30 มม.
 • หญ้าเสมือนธรรมชาติแซมหญ้าตาย
 • เคลือบป้องกันแสงUV ทนแดดทนฝน
 • ไม่มีโลหะหนักปลอดภัยต่อเด็กและสิ่งแวดล้อม
หญ้าเทียม Nicho Q40-2

หญ้าเทียม Nicho Q40-2

 • หญ้าหนาแน่นสูง
 • ความสูง 40 มม.
 • หญ้าเสมือนธรรมชาติแซมหญ้าตาย
 • เคลือบป้องกันแสงUV ทนแดดทนฝน
 • ไม่มีโลหะหนักปลอดภัยต่อเด็กและสิ่งแวดล้อม
หญ้าเทียม Nicho H10-1

หญ้าเทียม Nicho H10-1

 • หญ้าหยักงอ
 • ความสูง 10 มม.
 • สีเขียว
 • เคลือบป้องกันแสงUV ทนแดดทนฝน
 • ไม่มีโลหะหนักปลอดภัยต่อเด็กและสิ่งแวดล้อม
หญ้าเทียม Nicho E10-1

หญ้าเทียม Nicho E10-1

 • หญ้าตั้งตรง
 • ความสูง 10 มม.
 • สีเขียว
 • เคลือบป้องกันแสงUV ทนแดดทนฝน
 • ไม่มีโลหะหนักปลอดภัยต่อเด็กและสิ่งแวดล้อม
หญ้าเทียม Nicho G10

หญ้าเทียม Nicho G10-Green / G10-White / G10-Blue / G10-Orange / G10-Red

 • ความสูง 10 มม.
 • สีเขียว
 • เคลือบป้องกันแสงUV ทนแดดทนฝน
 • ไม่มีโลหะหนักปลอดภัยต่อเด็กและสิ่งแวดล้อม
หญ้าเทียม Nicho L20-White

หญ้าเทียม Nicho L20-White

 • ความสูง 20 มม.
 • สีขาว ใช้ตกแต่งพื้นสนามและฟิตเนส
 • เคลือบป้องกันแสงUV ทนแดดทนฝน
 • ไม่มีโลหะหนักปลอดภัยต่อเด็กและสิ่งแวดล้อม

ผลงานของเรา

ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง