Products & Services

บริการรับออกแบบและติดตั้ง

หญ้าเทียมตกแต่ง

รับติดตั้งหญ้าเทียมเหมือนธรรมชาติสำหรับแต่งสวน ความสูงที่หมาะสม ระหว่าง 20 - 40 มม. ราคาหญ้าเทียมขึ้นอยู่กับความหนาแน่น จำนวนฝีเข็มและเกรดเส้นใยหญ้า (Dtex) ปัจจัยอื่นๆ ซี่งมีผลต่อความทนทานของวัสดุ ทั้งนี้การเตรียมพื้นผิวหน้างานก็เป็นสิ่งสำคัญ บริษัทฯ มีทีมช่าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

กันซึมดาดฟ้า

ผลงานของเรา

ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง
ผลงานไนโซ หญ้าเทียมตกแต่ง