พียูกันซึมดาดฟ้า


ขั้นตอนการติดตั้งภายนอก
  1. กลิ้งรองพื้น T-44
  2. เทชั้นยาง K-ONE-60
  3. กลิ้งทับหน้า TC-60A/B


ขั้นตอนการติดตั้งภายในอาคาร
  1. กลิ้งรองพื้น
  2. เท K-One-40
  3. เทคอนกรีต