สวนหญ้าเทียม


การตกแต่งสวนด้วยหญ้าเทียม
  1. เตรียมพื้นที่ดิน
  2. บดอัดหินคลุก
  3. ปูหญ้าเทียม ตัดตกแต่ง
  4. โรยทราย