การติดตั้งกันซึม(Non-Exploser)


ขั้นตอนการติดตั้ง
  1. กลิ้งรองพื้น
  2. เท K-One-40
  3. เทคอนกรีต