ซีลแลนท์ (Modified Silicone Sealant)

MS PolymerSealant
SLP U - 1000

Modified silicone ถูกพัฒนามาเพื่อแก้ปัญหาของ Sealant แบบเก่า เช่น Silicone หรือ Polyurethane โดย
1 ไม่เกิดคราบ จากการแยกตัวของ Plasticizers
2 เกาะติดเมื่อทาสี (Silicone และ Polyurethane Sealant ไม่สามารทาสีทับได้)
3 คงทนต่อสภาพแวดล้อม ได้แก่แสง U.V.

ภาพแสดงการเกิดร่องรอยสกปรกจากการใช้ Silicone Sealant แบบเก่า
 
 
ภาพแสดงการเกาะติดเมื่อมีการทาสีทับเปรียบเทียบ sealants ประเภทต่างๆ
 
 
 
 
บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ ไม่รับผิดชอบสินค้าและความเสียหายใดๆ ในการทำพื้น กันซึม สนามกีฬา และพื้นเอนกประสงค์ทุกประเภท ที่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทนำไปใช้ผิดจากวิธีการทางเทตนิคที่บริษัทเสนอแนะ หรือดัดแปลงระบบ หรือผสมกับรูปแบบอื่นๆหรือสินค้าจากแหล่งผลิตอื่น ทำให้ผิดไปจากระบบที่บริษัทแนะนำ
 คุณสมบัติทางกายภาพ
Modified silicone 
SLP U - 1000
 
Non-dirt pickup / Stain resistance
     - Paintability
     - Excellent weather resistance
     - Compatibility with polyurethane
 
คลิ๊กดูภาพขยาย กด No
 
 
ใบรับรองความปลอดภัย
 
 
 
ซีลแลนด์ ประเภท Modified silicone

ใช้เพื่อปิดช่องขนาดเล็กที่ยากต่อการปิดด้วยวัสดุอื่น ๆ เช่นคอนกรีต กาว
โพลียูรีเทนซีลแลนด์ มีคุณสมบัติที่ไม่ละลายน้ำและตัวทำละลาย ต้านทานการสึกกร่อน และรอยขีดข่วน ใช้เพื่อซ่อมรอยแตกร้าวปูน กระจก และวัสดุต่างๆ ใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น งานก่อสร้าง ปูนดาดฟ้ารั่วและแตกร้าว ร่องถนน สะพาน ร่องพื้นสนามกีฬา ที่จอดรถ

1. สามารถอุดร่องระหว่างวัสดุชนิดเดียวกันหรือต่างชนิด
2. มีคุณสมบัติแข็งแรงและไม่มีรอยขีดข่วน
3. สามารถทาทับด้วยสีหรือวัสดุ Coating อื่นๆ
 
MS Polymer Sealant SLP U - 1000

การบรรจุ .(ใช้กับเครื่องดันมือ Hand Gun)

-- 300ml Cartridge   :  .

-- 500ml Sausage    :

 
 
 Modified Silicone ใช้กับวัสดุที่ยากต่อการเกาะติด


Advantages of SLP U-1000 compared to silicone and polyurethane

1. Non-Staining
       - No leakage of plasticizer that causes stain / silicone-free
2. Paintable
       - Best painting results over all existing sealants including polyurethane.
3. Weather Resistance / Durability
       - Excellent weather resistance even compared to painted polyurethane sealants
       - As excellent as silicone sealants’
4. Environmentally Friendliness
       - Low VOC / Solvent-free
5. Primer is unnecessary
       - Unlike silicone sealant, primer is not required if the surface is clean.
       - By not using primer, stains caused by primer is also prevented.
Comments