อุปกรณ์ติดหญ้าเทียม

ในการทำสนามหญ้าเทียม หรือสนามฟุตซอลจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือจำนวนมาก เพื่อให้ได้งานที่คุณภาพ บริษัทฯได้จัดหาอุปรณ์ ต่างๆ มาใช้ในการติดตั้งงาน ตัวอย่างอุปกรณ์ที่สำคัญมากเช่น
-   Turf Grip เป็นเครื่องที่ใช้ดึงผืนหญ้าเทียมให้ตึง เนื่องจากผืนหญ้ามีน้ำหนักมากและยากแก่การใช้มือดึงให้ตึงจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือขนิดนี้
-   รถปัดต้นหญ้าให้ตั้งตรงและแทรกทรายลงระหว่างต้นหญ้า
-   เคริ่องเททรายและเม็ดยางอัตโนมัติ
 
งานติดตั้งสนามฟุตซอลด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง จะทำให้คุณภาพงานสูงกวาการติดตั้งที่ปราศจากเคริ่องมือ

 

  
 Brushing Machine with Diesel Power (SSJ-1.5D)
 
 
 
 
Comments