โพลียูเรีย (Polyurea)

โพลียูเรียเคลือบผิว
โพลียูเรียเป็นสารเคลือบผิว ป้องกันการรั่วซึมผ่านของน้ำ สารเคมี และสนิม  
  • ต้องใช้เครื่องพ่นเฉพาะแบบที่มีแรงดันและความร้อนสูง
  • การแห้งตัวเกิดขึ้นภายในเวลา 2-9 วินาที
  • ควรเป็นพื้นที่ที่ใหญ่และการใช้เท็คนิคอื่นทำได้ยาก เช่นบริเวณหลังคาโค้งขนาดใหญ่ พื้นที่ที่ต้องทำงานด้วยความรวดเร็วอย่างที่สุด เช่นในอุโมงค์ พื้นที่ใต้ดิน ใต้น้ำ และพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้กันซึมชนิดอื่นทำได้ (เช่นความเป้นพิษ การแช่น้ำหรือสารเคมี)
  • โพลียูเรียถือเป็นสารป้องกันการซึมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
 
 
 
ข้อมูลทางเทคนิค สามารถกดคลิ๊ก เข้าไปดูภาพขยายได้

polyurea

 
ภาพตัวอย่างงาน เคลือบด้วยโพลียูเรีย

กันซึมและกันความร้อนดาดฟ้าขนาดใหญ่
โดยโพลียูรีเทนโฟมและเคลือบผิวบนด้วยโพลียูเรีย
 

ท่อส่งน้ำ โพลียูเรียไม่เป็นพิษ
 
 
 
ท่อส่งสารเคมีป้องกันสนิม
 
  
ดาดฟ้าอาคาร
 
 
 
หลังคาที่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่งานโดยง่าย
 
 

 

 
โพลี่ยูเรียในงานกันซึม โครงสร้างชนาดใหญ่ เช่น สนามบิน อูโมงค์ หลังคาอาคารขนาดใหญ่ 
 

ราคาโพลียูเรีย

1 โพลียูเรีย มีค่าใช้จ่ายหลักเป็นค่าแรงทำงานที่ต้องใช้เครื่องเฉพาะ และผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมเป็นพิเศษ ต้องลงทุนเครื่องมือที่มีมูลค่าสูงมาก
2 โพลียูเรียมีหลายเกรด ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ราคาแปรผันตามประเภทงาน แต่ทั่งนี้เฉพาะราคาสารโพลียูเรียไม่สูงกว่ากันซึมชนิดอื่นมากนัก
3 ราคางาน ค่าสารโพลี่ยูเรียรวมค่าแรงแปรผันตามปริมาณพื้นที่ ระหว่าง 800-1200 บาท/ตรม.
4 พื้นที่งานไม่ควรต่ำกว่า 500 ตรม.
 
 
พื้นที่งานที่ควรใช้โพลียูเรีย

1 ท่อสารเคมี แก็ส ในอุตสาหกรรม ท่อกันสนิม
2 ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ เพราะไม่เกิดการสึกกร่อนจากกรดและสารเคมี
3 ถังคอนกรึตเก็บน้ำำอุปโภคและบริโภค ซึ่งไม่ควรใช้กันซึมชนิดอื่นเพราะเกิดการละลายของสารเคมีออกมา มีเฉพาะโพลียุเรียที่ไม่มีปัญหาและไม่เป็นพิษ
4 สระว่ายน้ำ ซึ่งกันซึมทุกประเภทไม่เหมาะสม
5 ดาดฟ้าอาคารขนาดใหญ่ โดยใช้ร่วมกับโพลียูรีเทนโฟมเป็นฉนวนกันความร้อน)
6 อุโมง รถใต้ดิน สะพาน
7 หลังคาอาคารขนาดใหญ่เช่นอาคารสนามบิน ศูนย์การค้า ห้องเก็บเครื่องโสต ห้องเก็บเสียง ห้องเก็บวัสดุราคาแพง ห้องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อาคารที่ต้องการกันซึมขนิดดีเยี่ยม
8 บ่อปลาราคาแพง เพราะไม่เป็นพิษ
9 ห้องไต้ดิน ที่ไม่มีวัสดุกันซึมทุกประเภทเหมาะสม

 "ติดต่อบริษัทและแผนที่